Cornell Ag a Food Tech Park v Ženeve plánujú rozšírenie po veľkom grante

Uznávajúc revolučný výskum a celoštátny ekonomický vplyv podporovaný Cornellským poľnohospodárskym a potravinárskym technologickým parkom, federálna správa pre hospodársky rozvoj vyčlenila takmer 1,5 milióna dolárov na rozšírenie potravinového inkubátora a výrobného priestoru v Ženeve.Komisár pre poľnohospodárstvo v štáte New York Richard Ball, hlavný obhajca Cornell AgriTech a poslania Ag and Food Tech Park, povedal: „Inovácie a spolupráca v Cornell Agriculture and Food Technology Park sú bezkonkurenčné. Neuveriteľná práca, ktorá sa robí na Technology Farm, spolu s Food Venture Center v Cornell AgriTech a NYS Center of Excellence for Food and Agriculture rýchlo napreduje vo výskume a spracovaní potravín a nápojov a zároveň podporuje farmársku komunitu v New Yorku. Pokračujúce investície do výroby potravín sú rozhodujúce pre rast našej ekonomiky a schopnosť konkurovať v celosvetovom meradle.čo sa stalo s 2000 stimulmi

- Prečítajte si celý príbeh na LocateFLX.com


Tento článok bol uverejnený v spolupráci s Nájdite Finger Lakes , iniciatíva ekonomického rozvoja Finger Lakes, ktorá má pomáhať a podporovať spoluprácu medzi zavedenými snahami o ekonomický rozvoj Finger Lakes pomocou cielenej, proaktívnej marketingovej komunikácie a vytvárania sietí.Odporúčaná