V rámci novej PILOTnej dohody pre Ginnu v okrese Wayne

Od jesene 2018 zástupcovia dozornej rady okresu Wayne, mesta Ontario, školskej štvrte Wayne Central School District a Exelon (jadrová elektráreň Ginna) rokujú o platbe namiesto daní (PILOT). Táto dohoda sa zhoduje s miestnym zákonom č. 5 zriadeným 22. júla 2019 mestom Ontario, ktorý udeľuje výnimku z dane z nehnuteľností. Keďže každý subjekt podpíše zmluvu v lete, nový PILOT by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2020 a pokračovať do 31. decembra 2029. Konečný podpis sa uskutoční 22. júla 2019 na zasadnutí mestskej rady v Ontáriu, platby sú bezpečné na ďalších 10 rokov.Podľa dohody mesto dostane 12 %, školský obvod 63,5 % a kraj dostane 24,5 % z príjmov v celkovej výške 51,5 milióna USD. Platby sa budú postupom času postupne znižovať, ako vysvetlila Katherine Gavett z Ferrara Fiorenza PC na zasadnutí mestskej rady v Ontáriu 22. júla.

Gavett počas rokovaní zastupoval mesto, školu a okres a vysvetlil predstavenstvu, že dohoda bola založená na schopnosti závodu produkovať stabilný tok platieb, a nie na hodnote majetku, pretože hodnota závodu sa odpíše čas.Prečítajte si viac z Times of Wayne County

Odporúčaná