MANTIUS: Pozrime sa bližšie na Cuomov plán pre Erie Canal

Nový plán guvernéra Andrewa Cuoma vynaložiť 300 miliónov dolárov na modernizáciu Erijského kanála je navrhnutý tak, aby podporil cestovný ruch, pomohol farmárom a obnovil mokrade, ale rieši nákladnú úlohu kanála ako superdiaľnice pre invázne druhy.Návrh guvernéra obchádza návrh konzultanta dôverné odporúčanie v októbri prerušiť kanál v Rochestri a Ríme, aby zabránila migrácii odporných vodných útočníkov dostať sa k Finger Lakes a iným kľúčovým vodným plochám.Tvrdý miestny odpor voči prerušeniu alebo bráneniu lodnej dopravy na 360-míľovej vodnej ceste spájajúcej rieku Hudson a Veľké jazerá pomohla posunúť myšlienku do úzadia.

.jpgOdporúčaná