Štát DEC bude vyžadovať súhlasný dekrét pre mesto Owasco

Mesto Owasco čaká na konečný návrh súhlasného dekrétu od ministerstva ochrany životného prostredia po tom, čo bolo rozhodnuté, že časť mestskej diaľničnej garáže bola postavená na chránených mokradiach.Počas práce s mestom na nesúvisiacom projekte zamestnanci DEC zistili, že mestská diaľničná garáž – konkrétne recyklačná stodola – bola postavená v nárazníkovej zóne záplavovej oblasti a musí byť sanovaná do pôvodného stavu, uviedol na predstavenstve dozorca mesta Ed Wagner. stretnutie vo štvrtok.Občan:
Čítaj viac

Odporúčaná